Czcionka

                                   

Zasady zwrotu podręczników

1. Zwroty dokonywane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

         a) nie wolno tworzyć zgromadzeń,

         b) należy zachować dystans przestrzenny (minimum 2 metry),

         c) należy mieć założone maseczki i rękawiczki.

2. Uczeń powinien przygotować podręczniki: usunąć wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki, usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki).

3. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podpisanych podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.

4. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

5. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.

6. Po upływie kwarantanny (72 godz.) nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego i kompletności zwróconych podręczników. W przypadku zniszczenia lub zgubienia/niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego.

7. Komplet podręczników musi być zapakowany w worek foliowy (np. worek na śmieci). Na każdy pakiet (na zewnątrz) należy przylepić lub dopiąć (trwale) karteczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Przyjmowane są tylko podpisane i pełne komplety.

8. Podręczniki są zwracane przez uczniów/Rodziców w ustalone przez nauczyciela bibliotekarza dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób.

9. Uczniowie klas 1 – 7 zgodnie z harmonogramem przynoszą komplety podręczników natomiast zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej dokonują we wrześniu 2020.

10. Uczniowie klasy 8 zgodnie z harmonogramem przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników.

11. Uczniowie, którzy od września 2020 r. zmieniają szkołę zobowiązani są do zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników.

 

Harmonogram zwrotu książek

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Piekarach Śl.

klasa

data

godzina

uwagi

8

09.06.2020 r.

wtorek

od 9.00

Zwrot 12 podręczników i książek
z biblioteki

6 a

19.06.2020 r.

piątek

od 9.00

Zwrot 11 podręczników

6 b

19.06.2020 r.

piątek

od 11.00

Zwrot 11 podręczników

3

19.06.2020 r.

piątek

od 13.00

do 15.00

Zwrot 3 i 4 części podręcznika + j. ang.

2 a

22.06.2020 r.

poniedziałek

od 8.00

Zwrot 3 i 4 części podręcznika + j. ang.

2 b

22.06.2020 r.

poniedziałek

od 10.00

Zwrot 3 i 4 części podręcznika + j. ang.

7

22.06.2020 r.

poniedziałek

od 12.00

do 15.00

Zwrot 12 podręczników

5 a

23.06.2020 r.

wtorek

od 8.00

Zwrot 11 podręczników

5 b

23.06.2020 r.

wtorek

od 10.00

Zwrot 11 podręczników

5 c

23.06.2020 r.

wtorek

od 12.00

do 14.00

Zwrot 11 podręczników

1 a

24.06.2020 r.

środa

od 8.00

Zwrot 3 i 4 części podręcznika + j. ang.

1 b

24.06.2020 r.

środa

od 10.00


Zwrot 3 i 4 części podręcznika + j. ang.

4

24.06.2020 r.

środa

od 12.00

do 14.00

Zwrot 10 podręczników

 

Książki zwracamy na przygotowane stanowiska  klasowe w holu na I piętrze

Dziękujemy ;)