Czcionka

                             

Prezydent Sława Umińska-Duraj wraz z zastępcą Pawłem Słotą - składają wyjątkowe życzenia dla wszystkich ósmoklasistów przystępujących do egzaminów.

Życzenia dla ósmoklasistów!