"Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy - za SERCE".

 

 

W podziękowaniu, za trudną prace i wskazanie właściwej drogi
życzymy Dyrekcji, wszystkim nauczycielom,
pracownikom szkoły i przedszkola
dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych
oraz uśmiechu każdego dnia.