Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019 po wyborze oferty przez Radę Rodziców

wynosi 45 zł. Oferta ubezpieczenia, zakres ochrony

i warunki ubezpieczenia dostępne w zakładce

RADA RODZICÓW.