RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SYLWIA RADWAŃSKA - PRZEWODNICZĄCA

ŁUKASZ BURY - ZASTĘPCA

HANNA WÓJCIK, BRONISŁAWA WIECZOREK - SKARBNIK

ANNA CICHOŃ - SEKRETARZ

  

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Krzysztof Purgał

Sylwia Trojanowska

Beata Halama

 

Składka roczna na Radę Rodziców została określona na poziomie 60zł /30zł na semestr/

 

Składki Komitetu Rodzicielskiego  można wpłacać na konto:

P K O   B P     NR  RACHUNKU     29 1020 2368 0000 2002 0429 2579

Przy wpłacie należy podać : imię i nazwisko ucznia, klasę i wysokość składki.