Dziś  w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego.

7 września odbyło się spotkanie uczniów klas I - III z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji z Wydziału Ruchu Drogowego w Piekarach Śląskich.

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019 po wyborze oferty przez Radę Rodziców

wynosi 45 zł. Oferta ubezpieczenia, zakres ochrony

i warunki ubezpieczenia dostępne w zakładce

RADA RODZICÓW.

Nawiązując do ludowych przyśpiewek i dawnych czasów uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Piekarach Śląskich,  przedstawili montaż słowno-muzyczny „Nad wrześniowym jasnym niebym…”. Młodzi artyści kółka regionalnego zostali przygotowani pod kierunkiem nauczycieli Joanny Wójcik - Słaboń, Iwony Burzyk oraz Jolanty Lubojańskiej – Kopydłowskiej.

Drodzy Rodzice!


Dnia 10.09.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami. Serdecznie zapraszamy.

 

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas I - VIII, w przypadku których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto. Wnioski są do pobrania na stronie internetowej i u pedagoga szkolnego (s. 39 piętro II). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca (tj. sierpień) oraz innych dochodach.

Termin składania kompletnych wniosków do 15 września 2018 r.

   

Dnia 3 września 2018 roku odbędzie się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z podziałem na dwie grupy wiekowe: klasy I - III i klasy IV - VIII.

8.30 - Inauguracja roku szkolnego - akademia dla klas IV - VIII.

9.50 - Zbiórka uczniów wszystkich klas, przemarsz ze sztandarem na mszę św.

10.00 - Msza inaugurująca rok szkolny, poświęcenie przyborów szkolnych uczniom klas I. Przemarsz do szkoły uczniów klas I - III.

11.00 - Uroczysta akademia inaugurująca rok szkolny - Pasowanie na uczniów kl. I. Spotkanie rodziców kl. I z wychowawcami. Spotkanie uczniów klas II i III z wychowawcami.