Rozpoczęcie:

 

 3 września 2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna:

 

 22 grudnia 2018 - 31 grudnia 2018r.      

 

Ferie zimowe:

 

 11 lutego - 24 lutego 2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna:

 

 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

 

Zakończenie:

 

21 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Na podstawie art.5 ust.1 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 są:

02.11.2018 r.

21.12.2018 r.

15-16-17.04.2019 r.

02.05.2019 r.