RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SYLWIA RADWAŃSKA - PRZEWODNICZĄCA

ŁUKASZ BURY  - ZASTĘPCA

HANNA WÓJCIK - SKARBNIK

BRONISŁAWA WIECZOREK - SEKRETARZ

  

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

WIOLETTA SKÓRKA

BEATA MALINA

MAREK WIECZOREK


 

Składka roczna na Radę Rodziców została określona na zebraniu organizacyjnym rodziców na poziomie 60 zł na rok/30 zł na półrocze.

 

Składki Komitetu Rodzicielskiego  można wpłacać na konto:

P K O   B P     NR  RACHUNKU     29 1020 2368 0000 2002 0429 2579

Przy wpłacie należy podać : imię i nazwisko ucznia, klasę i wysokość składki.

 

Składka na ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019

po wyborze oferty przez Radę Rodziców wynosi 45 zł.

 

UBEZPIECZENIE UCZNIA