CZYM DYSPONUJEMY?

 • pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu,
 • sala audiowizualna z monitorem interaktywnym,
 • sala gimnastyczna i sala do gimnastyki korekcyjnej,
 • pracownia języka polskiego,
 • pracownia matematyczna,
 • pracownia przyrody,
 • pracownia plastyki i techniki,
 • pracownia historyczna,
 • 6 sal edukacji wczesnoszkolnej,
 • sala do nauczania edukacji regionalnej,
 • sala do nauczania muzyki,
 • sala do nauczania religii,
 • biblioteka i czytelnia,
 • świetlica,
 • stołówka,
 • gabinet medyczny,
 • sekretariat,
 • gabinet dyrektora szkoły,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • Izba Regionalna

IZBA REGIONALNA

 

SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

CZYTELNIA

 

 PRACOWNIA CHEMICZNO-FIZYCZNA

 

PRACOWNIA HISTORYCZNA

 

PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 

PRACOWNIA MATEMATYCZNA

 

PRACOWNIA PRZYRODY

 

SALA DO NAUCZANIA MUZYKI

 

SALA DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

 

ŚWIETLICA