"KAŻDE PRZEDSIĘWZIĘCIE, KTÓRE WNOSI W ŻYCIE DZIECKA UŚMIECH
I ZADOWOLENIE JEST BEZCENNE.
WSPARCIE ZE STRONY RODZICÓW, ŻYCZLIWOŚĆ I PRACA
NA RZECZ PRZEDSZKOLA,
AKCEPTACJA PLANÓW I ZAMIERZEŃ
TO OGROMNA POMOC W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU NASZYCH DZIECI."