2

 W ŚWIETLICY JAK W DOMU –

CIEPŁO, ŻYCZLIWIE, BEZPIECZNIE

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

WRZESIEŃ

 

 

 
3
 
ŚWIETLICA CZYNNA W GODZ. 7.00 - 16.30
 

Jeżeli chcesz:
- w spokoju odrobić lekcje
             4          

- zasięgnąć porady nauczyciela

6

 

 - przyjemnie spędzić czas wolny

 8 9 

 

- uczestniczyć w różnych zajęciach

1213

                                       

- porozmawiać z kolegami

14

     

        ... przyjdź do nas!      

ZOBACZ JAK SPĘDZAMY CZAS!

16