DZIECI 6 - LETNIE

Wychowawca:

Agnieszka Spałek, Katarzyna Szwarc

 WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ