„Pamiętając o przeszłości uczymy i wychowujemy dla przyszłości”

 
 Zobacz obraz źródłowy
 
 
 mgr Teresa Oleszko

 Dyrektor Zespołu

wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Dorota Zając

 Wicedyrektor Zespołu

pedagog szkolny, surdopedagog, terapia pedagogiczna, nauczyciel informatyki

 mgr Iwona Burzyk

nauczyciel języka polskiego

mgr Beata Krawczyk

nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Korbel

wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Joanna Jurczyńska

nauczyciel fizyki

 mgr Iwona Butrej

nauczyciel biologii

 mgr Bartosz Lizis

nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Patrycja Kwiatek

nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Klaudia Działach

nauczyciel plastyki i techniki, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Sabina Gendziwełna           

nauczyciel wychowania fizycznego

 mgr Patrycja Heinze

nauczyciel wychowania fizycznego

 mgr Elżbieta Godula

kierownik świetlicy szkolnej

 mgr Izabela Janda

nauczyciel przyrody, geografii, chemii,  oligofrenopedagogika

 mgr Magdalena Suchowierzch

nauczyciel wspomagający

 mgr Sylwia Kała

nauczyciel wspomagający

 mgr Mirosława Pala- Zdeb

nauczyciel muzyki, edukacja wczesnoszkolna

 ks. Ireneusz Pawlak

nauczyciel religii

 mgr Barbara Liwowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Jolanta Lubojańska - Kopydłowska               

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, szkolna logopedia, terapia pedagogiczna

 mgr Sylwia Mirzejewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Monika Nir-Serewiś

nauczyciel matematyki i fizyki

 mgr Aleksandra Szydło

wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkolna logopedia

mgr Dawid Popielawski

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Magdalena Samól

nauczyciel bibliotekarz

mgr Iwona Kusz

pedagog szkolny i logopeda

 mgr inż. Izabela Nowak - Mączko                      

nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, oligofrenopedagogika

 mgr Joanna Wójcik-Słaboń

nauczyciel religii, nauczyciel zajęć komputerowych, wych. przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Alina Szewera

nauczyciel języka angielskiego

mgr Olga Szczepaniak

nauczyciel języka angielskiego

mgr Joanna Ziętal

nauczyciel historii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy
o społeczeństwie

 mgr Katarzyna Szwarc 

wych. przedszkolne,
edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

 mgr Iwona Wojniłowicz

wych. przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 mgr Sabina Jagieła

wych. przedszkolne

 mgr Agnieszka Spałek

wych. przedszkolne

 mgr Anna Niedzielska

wych. przedszkolne

 mgr Magdalena Rduch

wych. przedszkolne

 mgr Martyna Krauze

wych. przedszkolne

 mgr Jagoda Ledwig

wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika