„Pamiętając o przeszłości uczymy i wychowujemy dla przyszłości”

 
 Zobacz obraz źródłowy
 
 
 mgr Teresa Oleszko

 Dyrektor Zespołu

wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Dorota Zając

 Wicedyrektor Zespołu

pedagog szkolny, surdopedagog, terapia pedagogiczna, nauczyciel informatyki

 mgr Iwona Burzyk

 nauczyciel języka polskiego

mgr Beata Krawczyk

 nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Korbel

 kierownik świetlicy szkolnej

 mgr Joanna Jurczyńska

 nauczyciel fizyki

 mgr Iwona Butrej

 nauczyciel biologii

 mgr Bartosz Lizis

 nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Patrycja Kwiatek

 nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Klaudia Działach

 nauczyciel plastyki i techniki, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Sabina Gendziwełna           

 nauczyciel wychowania fizycznego

 mgr Patrycja Kubica

 nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Elżbieta Godula

 kierownik świetlicy szkolnej

 mgr Izabela Janda

 nauczyciel przyrody, geografii, chemii,  oligofrenopedagogika

 mgr Magdalena Margiel

 nauczyciel wspomagający

 mgr Sylwia Kała

 nauczyciel wspomagający

 mgr Mirosława Pala- Zdeb

 nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy szkolnej

 ks. Michał Harnasz

 nauczyciel religii

 mgr Dagmara Zachariasz 

 nauczyciel języka angielskiego

 mgr Barbara Liwowska

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Jolanta Lubojańska - Kopydłowska               

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, szkolna logopedia, terapia pedagogiczna

 mgr Sylwia Mirzejewska

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Monika Nir-Serewiś

nauczyciel matematyki i fizyki, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Aleksandra Szydło

 wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkolna logopedia

 mgr Magdalena Samól

 nauczyciel bibliotekarz

mgr Iwona Kusz

pedagog szkolny i logopeda

 mgr inż. Izabela Nowak - Mączko                      

 nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, oligofrenopedagogika

 mgr Jacek Oleśkiewicz

 nauczyciel historii i Wiedzy o społeczeństwie

 mgr Joanna Wójcik-Słaboń

 nauczyciel religii, nauczyciel zajęć komputerowych, wych. przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

 mgr Magdalena Szołtysik 

nauczyciel języka angielskiego

 mgr Katarzyna Szwarc 

 wych. przedszkolne,
 edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

 mgr Iwona Wojniłowicz

 wych. przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 mgr Sabina Jagieła

 wych. przedszkolne

 mgr Agnieszka Spałek

 wych. przedszkolne

 mgr Anna Niedzielska

 wych. przedszkolne

 mgr Magdalena Rduch

 wych. przedszkolne

 mgr Martyna Krauze

 wych. przedszkolne

 mgr Jagoda Ledwig

 wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika