16 lutego uczniowie klas I - III uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez p. pedagog Dorotę Zając w związku z obchodzonym 10 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne hasło to "Razem tworzymy lepszy Internet". Uczniowie zapoznali się z kreskówką "Sieciaki" oraz "Owce w Sieci". Pani pedagog zwróciła uwagę, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Zwróciła szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki. Uczniowie klas IV-VI podczas zajęć komputerowych również zostaną zapoznani z inicjatywą Fundacji Dzieci Niczyje i programem Dziecko w Sieci.