Dbając o kultywowanie regionalnych tradycji jak co roku silna grupa uczniów z ZS-P nr 2 pod kierunkiem pani Jolanty Lubojańskiej – Kopydłowskiej i pani Joanny Wójcik chodziła 22 marca ulicami Dąbrówki Wielkiej z Goikiem przyozdobionym pisankami i kolorowymi wstążkami.

 

Dziewczęta ubrane w tradycyjne śląskie stroje winszowały mieszkańcom znaną od pokoleń piosneczkôm:

Do tego domu wstympujymy, zdrowio, szczyńścio wiynszujymy.
Nasz Goik zielony piyknie przystrojony.

Na naszym goiku malôwane jajka,
co je maluwała dômbrowsko karczmarka.
Cało noc nie spała jajka malôwała.
Cało noc nie spała jajka malôwała.
Na naszym goiku wiszôm faburecki,
co je powiysały dômbrowskie dziywecki.
Cało noc niy spały faburki wiysały.
Cało noc niy spały faburki wiysały.

Całość przedsięwzięcia spotkała się z ogromną radością i serdecznym przyjęciem ze strony mieszkańców Dąbrówki Wielkiej, za co z serca dziękujemy i do zobaczenia za rok…