Nasza szkoła w okresie od 15 listopada 2014 r. do 2 marca 2015 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń

w sposób następujący:

Zadanie 1

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia.

Projekt w klasach młodszych zakończono konkursem plastycznym, pogadankami z higienistką szkolną oraz wspólnym zdrowym śniadaniem przygotowanym przez uczniów. Klasy starsze brały udział w projekcie „Dziś każdy się dowie jak dbamy o zdrowie”, w ramach którego klasa 6 przygotowała inscenizację tematyczną, klasa 5 opracowała jadłospisy tygodniowe, klasa 4 na arkuszach przygotowała piramidę zdrowego żywienia, ze szczególnym podkreśleniem aktywności fizycznej.

Zadanie 2

Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pt. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo?

 

W sondażu wzięło udział 68 uczniów z klas 4,5,6 oraz wybrani uczniowie z klas młodszych. Sondaż miał bardzo różnorodną formę, którą dostosowano do poziomów wiekowych. Sondażem objęto również rodziny. Z propozycji wypłynęło wiele ciekawych wniosków, które będziemy wprowadzać jako stały element życia szkoły.

Zadanie 3

Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe.

17 marca uczniowie klasy 6 brali udział w spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Policji z Wydziału do spraw nieletnich. Tematem było bezpieczeństwo na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zachowania na stadionach i obiektach sportowych. Uczniowie chętnie zadawali pytania i uczestniczyli w pogadance.

Zadanie 4

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży.

W ramach lekcji informatyki uczniowie uczestniczyli w pogadankach przeprowadzonych przez nauczycieli uczących. Następnie w celu sprawdzenia przekazanej wiedzy przeprowadzono quiz.

Zadanie 5

Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek.

W szkole zorganizowano konkurs plastyczny „Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek”. Uczniowie chętnie aktywnie włączyli się w działanie wykonali pomysłowe prace, zastosowali mieszane techniki plastyczne. W styczniu zorganizowano z pomocą nauczyciela plastyki szkolną wystawę prac. 

Zadanie 6

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy”?

Uczniowie uświadomili sobie, że każdy z nas jest konsumentem i ma określone prawa. Opracowano gazetkę na wyżej wymieniony temat, na której uczniowie umieścili informacje dotyczące zbilansowanej diety, znaczenia ruchu dla zdrowia oraz zagrożeń związanych z używkami. Aktywnie uczestnicząc w zadaniu uczniowie doszli do wniosku, iż zdrowie i dobre samopoczucie zależy głównie od nas samych.

Zadanie 7

Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania.

W ramach tego zadania uczniowie klasy 6 pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego opracowali zestawy ćwiczeń i zabaw poprawiających kondycje dla swoich młodszych koleżanek i kolegów. W marcu kolejno klasy młodsze wzięły udział w grach i konkurencjach, przygotowaliśmy emblematy „Jestem super sprawny” oraz dyplomy dla każdej z klas.

Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy?

W lutym nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniach z higienistką i pedagogiem szkolnym, dotyczącym tematu zaburzeń stanu zdrowia i nieprawidłowym odżywianiem. Uczniowie klas 1 – 5 obejrzeli film „Zachowaj równowagę”, zaś uczniowie klasy 6 „Przemiana z grubego na zdrowego”. Na spotkaniach nabyli nowe wiadomości i umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków. Planowanie dnia. Na zakończenie rozwiązywali testy sprawdzające wiadomości.

Zadanie 9

Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach pn. Dzień ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej – wyłonienie zwycięzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u.

 

Zorganizowano zajęcia ruchowe dla uczniów klas młodszych. Przeprowadzono testy sprawności fizycznej w formie zabawowej. Wyłoniono 3 zwycięzców. Zabawy dostarczyły wielu wrażeń sportowych, uczniowie chętnie brali udział w konkurencjach.

Zadanie 10

Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka.

Podczas śródrocznego spotkania z rodzicami nauczyciele przygotowali prelekcję dla rodziców nt „Wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka".