W dniach 21 marca - 23 marca odbędą się Rekolekcje Wielkopostne, w tym czasie uczniowie nie mają zajęć dydaktycznych.

· 09:45 - zbiórka uczniów udających się do Kościoła pod opieką nauczycieli przed szkołą.

· 10:00 - nauki dla dzieci prowadzone przez rekolekcjonistę ks. Mateusza Dziurowicza.

· 11:00 - zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice deklarowali potrzebę uczestnictwa w nich dziecka.