28 kwietnia odbyły się zajęcia otwarte z edukacji prozdrowotnej w klasie 5. Zajęcia przygotowała p. Sabina Gendziwełna nauczyciel wychowania fizycznego. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zabawach z elementami korekcji wad postawy, a także w zadaniach integrujących. Dokonali podziału produktów na zdrowe i szkodliwe dla zdrowia. Wspólnie z rodzicami ustalili "co możemy zrobić dla swojego zdrowia?"