Przekazujemy do Państwa wiadomości List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym jest informacja o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.