20 czerwca 2017 r. wszyscy uczniowie uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez pedagoga szkolnego p. Dorotę Zając w ramach projektu edukacyjnego UNICEF "Po pierwsze dziecko"  oraz obejrzeli krótki film. Celem inicjatywy jest uświadomienie młodym ludziom, że wojna to nie jest miejsce dla dzieci, i że ucieczka z ojczyzny, a przez to zostanie uchodźcą to jedna z najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez ludzi. Wierzymy, że wraz ze zrozumieniem sytuacji tych dzieci, będziemy w stanie lepiej nieść im pomoc.