DO POBRANIA

 

 HARMONOGRAM PROCEDURY

 

ZGŁOSZENIE DO KLASY I


 WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


 

Informujemy Rodziców, że w roku szkolnym 2018/2019 w klasach I - VIII uczniowie będą pracowali w oparciu o podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji MEN.

Rodzice są zwolnieni z zakupu podręczników dla swoich pociech. Jedyny wyjątek to RELIGIA.    

 

Klasa I

„Żyjemy w Bożym świecie”. Podręcznik do nauki religii.

E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

wyd. Jedność

Klasa II

„Idziemy do Jezusa”. Podręcznik do nauki religii.

D. Kurpiński, J. Snopek

Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

wyd. Jedność

Klasa III

„Jezus jest z nami”. Podręcznik do nauki religii.

D. Kurpiński, J. Snopek

Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

wyd. Jedność

„Jezus jest z nami”. Zeszyt ćwiczeń z płytą CD.

D. Kurpiński, J. Snopek

Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

wyd. Jedność

Klasa IV

„Miejsca pełne BOGActw”. Podręcznik do nauki religii.

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek,

wyd. Jedność

„Miejsca pełne BOGActw”. Zeszyt  ćwiczeń.

E. Kondrak, B. Nosek,

wyd. Jedność

Klasa V

„Spotkania uBOGAcające”. Podręcznik do nauki religii.

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska,

wyd. Jedność.

„Spotkania uBOGAcające”. Zeszyt ćwiczeń.

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska,

wyd. Jedność

Klasa VI

„Tajemnice BOGAtego życia”. Podręcznik do nauki religii.

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

wyd. Jedność

„Tajemnice BOGAtego życia”. Zeszyt ćwiczeń.

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

wyd. Jedność

Klasa VII

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”. Podręcznik do nauki religii.

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

wyd. Jedność

(Podręcznik dla byłej 1 klasy gimnazjum)

Klasa VIII

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”. Podręcznik do nauki religii.

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

wyd. Jedność

(Podręcznik dla byłej 2 klasy gimnazjum)

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI10 września 2018 r.
17 grudnia 2018 r.
13 maja 2019 r.
godz. 16.30

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE


12 listopada 2018 r.
1 kwietnia 2019 r.
godz. 16.30

 

Powspominajmy...

 

 

 

1828 r.

W Wielkiej Dąbrówce powstaje pierwsza jednoizbowa szkoła ludowa, w której uczy się około 80 uczniów.

1867 r.

Wybudowana zostaje szkoła wieloizbowa.

1873 r.

Wprowadza się naukę w języku niemieckim.

1910 r.

Istnieją dwie szkoły liczące 14 klas.

1921 r.

Wielka Dąbrówka w wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku przyłączona zostaje do Polski. Do szkoły powraca język polski.

1931 r.

Szkoła nr 1 nosi imię Karola Miarki a kieruje nią Józef Janus.

1940 r.

Otwarcie szkoły niemieckiej. Zapisanych jest 1150 uczniów.

1945 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Nauka w języku polskim.

1959 r.

Połączenie dwóch szkół w Dąbrówce Wielkiej pod kierownictwem Bronisławy Poniatowskiej.

1959 r.

Z inicjatywy społeczeństwa Dąbrówki Wielkiej wmurowana zostaje w korytarzu szkolnym tablica poświęcona byłemu kierownikowi szkoły Józefowi Janusowi.

1966 r.

Wprowadza się ośmioklasową szkołę podstawową.

1967 r.

Powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły.

1973 r.

Dąbrówka Wielka włączona zostaje jako dzielnica do Brzezin Śląskich. Szkoła otrzymuje nr 3.

1975 r.

W wyniku kolejnej reformy Dąbrówka Wielka włączona zostaje do Piekar Śląskich a szkoła otrzymuje numer 16.

1978 r.

Uroczyste otwarcie nowej szkoły imieniem XXXV - lecia Ludowego Wojska Polskiego.

1990 r.

Zmiana imienia szkoły na Wojska Polskiego.

1993 r.

W pierwszą rocznicę śmierci wieloletniej dyrektorki szkoły - Barbary Grzybowskiej, odsłonięta zostaje we wnętrzu tablica pamiątkowa.

1995 r.

Otwarta zostaje Szkolna Izba Regionalna.

1996 r.

Organem prowadzącym szkołę zostaje Gmina Piekary Śląskie. Pełna nazwa szkoły brzmi: Miejska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wojska Polskiego w Piekarach Śląskich.

1999 r.

Powstaje pracownia komputerowa.

1999 r.

Reforma oświaty wprowadza sześcioklasową szkołę podstawową.

2003 r.

 

Otwarcie Klubu Europejskiego.

Otwarcie nowej pracowni komputerowej.

2005 r.

Przeniesienie Miejskiego Przedszkola nr 14 i Miejskiej Biblioteki na teren budynku szkoły.

2006 r.

Powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z połączenia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 16 i Miejskiego Przedszkola nr 14.

Remont budynku szkoły - elewacja, wymiana okien, malowanie sal i korytarzy.

2008 r.

Nadanie Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu nr 2 imienia Jerzego Wójcika

 

 
 

 

 

Rozpoczęcie:

 

 3 września 2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna:

 

 22 grudnia 2018 - 31 grudnia 2018r.      

 

Ferie zimowe:

 

 11 lutego - 24 lutego 2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna:

 

 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

 

Zakończenie:

 

21 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 są:

02.11.2018 r.

21.12.2018 r.

15-16-17.04.2019 r.

02.05.2019 r.