Otrzymaliśmy wyniki sprawdzianu klasy VI. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczniowie świetnie napisali sprawdzian, dzięki czemu osiągnęliśmy najlepszy wynik w mieście. Ogółem nasi uczniowie mieli 72,7%, z języka polskiego 72,8, z matematyki 72,2%, a z języka angielskiego 76,6%. Gratulujemy naszym absolwentom :)