Tydzień przed rozpoczęciem wakacji wszyscy uczniowie uczestniczyli w prelekcji multimedialnej, prowadzonej przez pedagoga szkolnego p. Dorotę Zając, przedstawiającej akcję „Bezpieczna Woda”. Spotkania poświęcone były bezpieczeństwu w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami zachowania się nad wodą, korzystania ze sprzętów wodnych, zobaczyli prezentację oraz film. Podstawowym celem akcji jest wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną, co z kolei pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków.