Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do międzynarodowej akcji UNICEF "Mali Uczniowie idą do szkoły". Jest to projekt edukacyjno – pomocowy, którego celem jest:
• zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie dzieci w Mali,
• kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
• zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

W listopadzie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego p. Dorotę Zając, podczas których dowiedzieli się o akcji UNICEF. Obejrzeli filmy i prezentację multimedialną przedstawiającą życie i naukę dzieci w Afryce. Pedagog zachęciła uczniów do zaangażowania się w akcję, W ramach pomocy dzieciom z Mali, każdy uczeń mógł stworzyć dowolną książkę – krótką opowieść przygodową, bajkę, opowiadanie, tomik poezji czy też komiks. Rodzaj literatury i technika wykonania była dowolna. Książki mogły być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, rysunkami.

Książeczki były sprzedawane w grudniu podczas zebrania z rodzicami i kiermaszu świątecznego. Dzięki sprzedaży książeczek pomagamy dzieciom w Mali, aby również one mogły uczyć się w szkołach stworzonych przez UNICEF.