Dnia 1 września 2016 roku odbędzie się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z podziałem na dwie grupy wiekowe: klasy I - III i klasy IV - VI

KLASA I  -  godzina 8.00
Spotkanie pierwszoklasistów i ich rodziców z wychowawczynią w sali 24 na pierwszym piętrze, podczas którego uczniowie odbiorą swoje tornistry z wyprawkami. Uczniowie mogą przynieść ze sobą rogi obfitości ze słodyczami.

 

KLASY II i III PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY NA GODZINĘ 8.30

KLASY I - III  - GODZINA 8.30

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na korytarzu na pierwszym piętrze, podczas którego odbędzie się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.

KLASY IV - VI  PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY NA GODZINĘ  9.45

Uczniowie klas starszych nie wchodzą do budynku tylko zbierają się klasami pod szkołą przy głównym wejściu. 
 
GODZINA 9.50

Przejście wszystkich uczniów KLAS I - VI w uroczystym pochodzie ze sztandarem szkoły do kościoła parafialnego. Uczniowie siadają klasami pod opieką swoich wychowawczyń.

GODZINA 10.00
Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny.

Po zakończeniu mszy uczniowie klas I - III udają się do domu.

Uczniowie klas IV - VI przechodzą razem do szkoły, gdzie odbędzie się szkolna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klas starszych.

PRZYPOMINAMY, ŻE TEGO DNIA WSZYSTKICH UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY. ZAPRASZAMY.