Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas I - VI, w przypadku których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto. Wnioski są do pobrania na stronie internetowej i u pedagoga szkolnego p. Doroty Zając (s. 39 piętro II). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca (tj. sierpień) oraz innych dochodach. Termin składania kompletnych wniosków mija z dniem 15 września 2016 r.