2 grudnia odbyło się spotkanie z górnikiem Panem Jerzym Paintą, które zamykało pierwszą część projektu edukacji patriotycznej „Znam swoje miasto, znam swój kraj”. Spotkanie rozpoczęto się od wysłuchania przyśpiewek śląskich w wykonaniu uczennic z klasy IV, następnie dzieci powitały gościa miłym słowem i wierszykami. Górnik opowiadał dzieciom z klas I- III o ciężkiej pracy górnika, o zwyczajach górniczych i o duchu śląskich kopalni – Skarbniku. Na zakończenie omówił strój górniczy i wspólnie z dziećmi zaśpiewał śląskie piosenki. Cieszymy się, że mogliśmy gościć Pana Jerzego w naszej szkole.