24 maja odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi połączona z propagowaniem zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzona przez ratownika Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich p. Wojciecha Krawczyka. Przedstawiciel Państwowej Straż Pożarnej p. Rafał Blachliński przedstawił sytuacje niebezpieczne nad wodą i w domu oraz sposoby radzenia sobie w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.